Gaziosmanpaşa En İyi 10 Psikolog

Herhangi bir tavsiye veya yönlendirme amacı taşımaz.
Buse Alamış Karlı
Klinik Psikolog
Doğrulandı
Gaziosmanpaşa Psikolog (Online ve Yüz yüze Terapi)
Klinik Psikolog Buse Alamış Karlı, Bakırköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans tezi, "Annenin Bağlanma Stilinin Mükemmeliyetçiliğine, Psikopatolojisine ve Kuracağı Romantik İlişkisine Etkisi" konusunda olmuştur. Daha sonra Işık Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış ve "Meme Kanseri Tanılı Hastalarda Hastalık Algısı, Anksiyete ve Eş Uyumu İlişkisi: Kontrollü Bir Çalışma" başlıklı teziyle mezun olmuştur. Klinik deneyimini, Fransız Lape Hastanesi, Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nde tamamladığı stajlarla pekiştiren Karlı, bu süreçte çeşitli klinik beceriler edinmiştir. Uzmanlık alanları arasında, hastalık algısı, anksiyete yönetimi ve hasta-eş uyumu üzerine yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Klinik Psikolog olarak, özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden bireyler ve aileleri ile çalışmaktadır, onlara psikolojik destek ve terapi hizmetleri sunmaktadır.
Klinik Psikolog Buse Alamış Karlı, Bakırköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans tezi, "Annenin Bağlanma Stilinin Mükemmeliyetçiliğine, Psikopatolojisine ve Kuracağı Romantik İlişkisine Etkisi" konusunda olmuştur. Daha sonra Işık Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış ve "Meme Kanseri Tanılı Hastalarda Hastalık Algısı, Anksiyete ve Eş Uyumu İlişkisi: Kontrollü Bir Çalışma" başlıklı teziyle mezun olmuştur. Klinik deneyimini, Fransız Lape Hastanesi, Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nde tamamladığı stajlarla pekiştiren Karlı, bu süreçte çeşitli klinik beceriler edinmiştir. Uzmanlık alanları arasında, hastalık algısı, anksiyete yönetimi ve hasta-eş uyumu üzerine yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Klinik Psikolog olarak, özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden bireyler ve aileleri ile çalışmaktadır, onlara psikolojik destek ve terapi hizmetleri sunmaktadır.
(533) 693-9686
Hakkında
Faik Cem Koç
Uzman Klinik Psikolog
Doğrulandı
Gaziosmanpaşa Psikolog (Online ve Yüz yüze Terapi)
Klinik Psikolog Faik Cem Koç, 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almış ve topluma katkıda bulunmuştur. Lisans eğitimi süresince çeşitli okul ve rehabilitasyon merkezlerinde staj yaparak tecrübesini artırmıştır. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlamış ve 2019 yılında "Ergenlerin ebeveynlerine bağlanma düzeyleri ile mental iyi oluş, benlik saygısı ve akran ilişkilerinin incelenmesi" konulu tezi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi sırasında NP İstanbul hastanesinde staj yapmıştır. Profesyonel kariyerinde, ergenler, yetişkinler ve aileler ile çalışan Koç, bu grupların yaşadığı psikolojik sorunlara çözüm bulma ve iyileşme süreçlerine destek olma konusunda uzmanlaşmıştır.
Klinik Psikolog Faik Cem Koç, 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almış ve topluma katkıda bulunmuştur. Lisans eğitimi süresince çeşitli okul ve rehabilitasyon merkezlerinde staj yaparak tecrübesini artırmıştır. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlamış ve 2019 yılında "Ergenlerin ebeveynlerine bağlanma düzeyleri ile mental iyi oluş, benlik saygısı ve akran ilişkilerinin incelenmesi" konulu tezi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi sırasında NP İstanbul hastanesinde staj yapmıştır. Profesyonel kariyerinde, ergenler, yetişkinler ve aileler ile çalışan Koç, bu grupların yaşadığı psikolojik sorunlara çözüm bulma ve iyileşme süreçlerine destek olma konusunda uzmanlaşmıştır.
(535) 500-2299
Hakkında
Eda Malkav
Klinik Psikolog
Doğrulandı
Gaziosmanpaşa Psikolog (Online ve Yüz yüze Terapi)
Uzman Klinik Psikolog Eda Malkav, lise eğitimini Eyüp Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 2010 yılında tam burslu olarak Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'ne kabul edildi. Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, 2015 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na kaydoldu ve 2017 yılında bu programı tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanını elde etti. Profesyonel kariyeri boyunca, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda aktif olarak gönüllülük yapmış ve Kültür Üniversitesi ile KAÇUV'un yürüttüğü projede yer alarak, hastane ve aile evlerinde çocuklarla dışavurumcu teknikler kullanarak çalışmıştır. Bu projede, çocukların yaşadıkları süreçleri daha iyi yönetmelerine yardımcı olmuştur. Ayrıca, anaokulu, insan kaynakları ve eğitim alanlarında birçok gönüllü staj yaparak tecrübelerini genişletmiştir. Zorunlu stajlarını ise İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Hastanesi Nöropsikoloji Bölümü'nde Prof. Dr. Öget Öktem Tanör ile ve İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlamıştır. Bu deneyimler, onun klinik becerilerini derinleştirmesine ve psikoloji alanında sağlam bir temel oluşturmasına olanak sağlamıştır.
Uzman Klinik Psikolog Eda Malkav, lise eğitimini Eyüp Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 2010 yılında tam burslu olarak Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'ne kabul edildi. Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, 2015 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na kaydoldu ve 2017 yılında bu programı tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanını elde etti. Profesyonel kariyeri boyunca, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda aktif olarak gönüllülük yapmış ve Kültür Üniversitesi ile KAÇUV'un yürüttüğü projede yer alarak, hastane ve aile evlerinde çocuklarla dışavurumcu teknikler kullanarak çalışmıştır. Bu projede, çocukların yaşadıkları süreçleri daha iyi yönetmelerine yardımcı olmuştur. Ayrıca, anaokulu, insan kaynakları ve eğitim alanlarında birçok gönüllü staj yaparak tecrübelerini genişletmiştir. Zorunlu stajlarını ise İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Hastanesi Nöropsikoloji Bölümü'nde Prof. Dr. Öget Öktem Tanör ile ve İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlamıştır. Bu deneyimler, onun klinik becerilerini derinleştirmesine ve psikoloji alanında sağlam bir temel oluşturmasına olanak sağlamıştır.
(555) 099-0501
Hakkında
Filiz Erdin
Uzman Psikolojik Danışman
Doğrulandı
Gaziosmanpaşa Psikolog (Online ve Yüz yüze Terapi)
Uzman Psikolojik Danışman Filiz Erdin, lisans eğitimini 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından, yüksek lisansını 2016 yılında Nişantaşı Üniversitesi'nde Psikoloji alanında tezli olarak bitirmiştir. Mezuniyetinin ardından altı yıl boyunca çeşitli okul kademelerinde psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında edindiği tecrübelerle psikoterapi alanında eğitim ve süpervizyon çalışmalarına yoğunlaşmış, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel ve grup terapileri gerçekleştirmeye başlamıştır. Şu anda Terahayat Psikoloji adlı kurumda ortak olarak çalışmalarını sürdürmekte, çocuk, ergen, yetişkin ve çiftlere yönelik bireysel ve grup terapileri yapmaktadır. Filiz Erdin, alanında derinleşmiş bir uzman olarak hem terapi seanslarına devam etmekte hem de mesleki bilgi ve tecrübesini artırmaya yönelik çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.
Uzman Psikolojik Danışman Filiz Erdin, lisans eğitimini 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından, yüksek lisansını 2016 yılında Nişantaşı Üniversitesi'nde Psikoloji alanında tezli olarak bitirmiştir. Mezuniyetinin ardından altı yıl boyunca çeşitli okul kademelerinde psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında edindiği tecrübelerle psikoterapi alanında eğitim ve süpervizyon çalışmalarına yoğunlaşmış, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel ve grup terapileri gerçekleştirmeye başlamıştır. Şu anda Terahayat Psikoloji adlı kurumda ortak olarak çalışmalarını sürdürmekte, çocuk, ergen, yetişkin ve çiftlere yönelik bireysel ve grup terapileri yapmaktadır. Filiz Erdin, alanında derinleşmiş bir uzman olarak hem terapi seanslarına devam etmekte hem de mesleki bilgi ve tecrübesini artırmaya yönelik çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.
(536) 446-2527
Hakkında
Serhat Özmen
Psikolog
Doğrulandı
Gaziosmanpaşa Psikolog (Online ve Yüz yüze Terapi)
On yıllık deneyimimle, yetişkin, ergen, aile ve çift terapisi alanlarında uzmanlaşmış bir terapistim. Çalışmalarımı EMDR, bedensel terapiler, bilişsel davranışçılık ve analitik terapi modelleri üzerine yoğunlaştırmış bulunmaktayım. Ruhsal travmalar, takıntılar, bedensel ağrılar, panik atak, depresyon, aile içi sorunlar ve kişilik bozuklukları gibi konularda derinlemesine ve sabırlı bir yaklaşımla çalışmaktayım. Lisans eğitimimi 2014 yılında Mersin Devlet Üniversitesi'nde tamamladım. Uzmanlık eğitimimi ise 2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Travma ve Afet Uygulamalı Ruh Sağlığı yüksek lisans programında aldım. Ayrıca, 2022 yılından itibaren İstanbul merkezli ve Paris’teki Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien (EPFCL) ile bağlantılı Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği'nde Lacancı Psikanaliz üzerine teorik ve pratik çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bu süreçte, Lacanyen psikanalist olarak formasyon eğitimim devam etmektedir.
On yıllık deneyimimle, yetişkin, ergen, aile ve çift terapisi alanlarında uzmanlaşmış bir terapistim. Çalışmalarımı EMDR, bedensel terapiler, bilişsel davranışçılık ve analitik terapi modelleri üzerine yoğunlaştırmış bulunmaktayım. Ruhsal travmalar, takıntılar, bedensel ağrılar, panik atak, depresyon, aile içi sorunlar ve kişilik bozuklukları gibi konularda derinlemesine ve sabırlı bir yaklaşımla çalışmaktayım. Lisans eğitimimi 2014 yılında Mersin Devlet Üniversitesi'nde tamamladım. Uzmanlık eğitimimi ise 2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Travma ve Afet Uygulamalı Ruh Sağlığı yüksek lisans programında aldım. Ayrıca, 2022 yılından itibaren İstanbul merkezli ve Paris’teki Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien (EPFCL) ile bağlantılı Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği'nde Lacancı Psikanaliz üzerine teorik ve pratik çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bu süreçte, Lacanyen psikanalist olarak formasyon eğitimim devam etmektedir.
(552) 879-6171
Hakkında
Şule Benzin
Psikolog
Doğrulandı
Gaziosmanpaşa Psikolog (Online ve Yüz yüze Terapi)
Ben Şule Benzin, Psikolog ve Aile Danışmanıyım. 2021 yılında onur derecesiyle psikoloji lisans eğitimimi tamamlayarak psikolog unvanını kazandım. Eğitim sürecim boyunca klinik, hastane ve rehabilitasyon merkezleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma fırsatı buldum. Mesleki gelişimime katkı sağlamak amacıyla, Gottman Çift Terapisi Eğitimi, Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi gibi çeşitli alanlarda eğitimler aldım. Şu anda çift, aile ve bireysel danışmanlık hizmetleri vermekteyim, bu alanda aktif olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim.
Ben Şule Benzin, Psikolog ve Aile Danışmanıyım. 2021 yılında onur derecesiyle psikoloji lisans eğitimimi tamamlayarak psikolog unvanını kazandım. Eğitim sürecim boyunca klinik, hastane ve rehabilitasyon merkezleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma fırsatı buldum. Mesleki gelişimime katkı sağlamak amacıyla, Gottman Çift Terapisi Eğitimi, Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi gibi çeşitli alanlarda eğitimler aldım. Şu anda çift, aile ve bireysel danışmanlık hizmetleri vermekteyim, bu alanda aktif olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim.
(542) 741-3990
Hakkında
Özge Akçay
Uzman Psikolog
Doğrulandı
Gaziosmanpaşa Psikolog (Online ve Yüz yüze Terapi)
Psikolog olarak yetkin bir kariyere sahip olan ben, lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Yüksek Onur Derecesi ile tamamladım. Yüksek lisansımı ise İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bitirdim. Üniversite yıllarım boyunca İstanbul Üniversitesi Beyazıt Çocuk Kreşi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi ve Yağmur Çocuklar Psikolojik Danışmanlık ve Özel Eğitim Merkezi'nde stajyer psikolog olarak görev yaptım. Aynı zamanda TEGV'de çocuklarla gönüllü olarak çalıştım ve Bayrampaşa Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde yetişkin danışan takibi yaptım. Profesyonel kariyerime Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri'nde çocuk, ergen ve ailelere psikolog olarak danışmanlık yaparak devam ettim ve 2 yıl boyunca Özel GOP Okulları'nda anaokulu koordinatörü ve psikoloğu olarak görev aldım. Ayrıca, aile içi verimli iletişim üzerine çalışmalar yürüttüm. Psikoterapist Cem Keçe'den 480 saatlik yetişkin psikoterapi eğitimi ve süpervizyon ile 120 saatlik Cinsel Terapi Uygulama Çalışmaları eğitimini tamamladım. Fatma Pınar Uysal Cantürk ile İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde nörolojik testler bataryasını öğrendim ve 2022'de 72 saatlik Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi aldım. Şu anda özel bir danışmanlık merkezinde yetişkin ve çiftlere yönelik danışmanlık hizmetlerimi sürdürmekteyim.
Psikolog olarak yetkin bir kariyere sahip olan ben, lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Yüksek Onur Derecesi ile tamamladım. Yüksek lisansımı ise İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bitirdim. Üniversite yıllarım boyunca İstanbul Üniversitesi Beyazıt Çocuk Kreşi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi ve Yağmur Çocuklar Psikolojik Danışmanlık ve Özel Eğitim Merkezi'nde stajyer psikolog olarak görev yaptım. Aynı zamanda TEGV'de çocuklarla gönüllü olarak çalıştım ve Bayrampaşa Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde yetişkin danışan takibi yaptım. Profesyonel kariyerime Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri'nde çocuk, ergen ve ailelere psikolog olarak danışmanlık yaparak devam ettim ve 2 yıl boyunca Özel GOP Okulları'nda anaokulu koordinatörü ve psikoloğu olarak görev aldım. Ayrıca, aile içi verimli iletişim üzerine çalışmalar yürüttüm. Psikoterapist Cem Keçe'den 480 saatlik yetişkin psikoterapi eğitimi ve süpervizyon ile 120 saatlik Cinsel Terapi Uygulama Çalışmaları eğitimini tamamladım. Fatma Pınar Uysal Cantürk ile İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde nörolojik testler bataryasını öğrendim ve 2022'de 72 saatlik Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi aldım. Şu anda özel bir danışmanlık merkezinde yetişkin ve çiftlere yönelik danışmanlık hizmetlerimi sürdürmekteyim.
(551) 186-4241
Hakkında
Alen Rasinlic
Uzman Klinik Psikolog
Doğrulandı
Gaziosmanpaşa Psikolog (Online ve Yüz yüze Terapi)
İstanbul Üniversitesi'nde başladığım lisans eğitimimi tamamlayıp, ardından İstanbul Kent Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde iki farklı yüksek lisans programı ile eğitimime devam ettim ve klinik psikoloji alanında uzmanlaştım. Lisans ve yüksek lisans eğitimim boyunca, Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu Prof. Dr. Öget Öktem Tanör ile İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı'nda asistan ve uygulayıcı olarak çalıştım. Çapa'daki görevimden sonra, Kadıköy Koşuyolu'nda bulunan bir Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde yaklaşık 7-8 yıl boyunca çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere yönelik psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri verdim. Bu süre zarfında çocuk ve ergenlere yönelik psikoterapi ve oyun terapileri, ailelere danışmanlık gibi faaliyetlerde bulundum. Yüksek lisans tezim, "Okul Öncesi Çocuklarda Gelişen OKB Problemlerinin Entegratif Oyun Terapisi ile Tedavisi" üzerineydi. 2013 yılından itibaren profesyonel olarak yetişkin, çocuk ve ergen danışanlarla hem yüz yüze hem de online ortamda psikoterapi süreçlerini yürütmekteyim. 2020 yılından bu yana ise Bakırköy ve Bayrampaşa'da kurucu olduğum psikolojik danışmanlık merkezinde hizmet vermekteyim. Kariyerimi ilerletmek ve uzmanlık alanımı derinleştirmek için İstanbul Kent Üniversitesi'nde Bilişsel Davranışçı Terapi, Marmara Üniversitesi'nde Dinamik Terapi eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aile Danışmanlığı sertifikası, İstanbul Klinik Psikoloji Enstitüsü'nden Objektif ve Psikolojik Testler Eğitimi, İstanbul Üniversitesi'nden Resim Analizleri ve Oyun Terapisi Uygulayıcı eğitimlerini tamamladım. Uzmanlık alanlarım ve sertifika bilgilerim bu eğitim ve deneyimlerle şekillenmiştir.
İstanbul Üniversitesi'nde başladığım lisans eğitimimi tamamlayıp, ardından İstanbul Kent Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde iki farklı yüksek lisans programı ile eğitimime devam ettim ve klinik psikoloji alanında uzmanlaştım. Lisans ve yüksek lisans eğitimim boyunca, Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu Prof. Dr. Öget Öktem Tanör ile İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı'nda asistan ve uygulayıcı olarak çalıştım. Çapa'daki görevimden sonra, Kadıköy Koşuyolu'nda bulunan bir Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde yaklaşık 7-8 yıl boyunca çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere yönelik psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri verdim. Bu süre zarfında çocuk ve ergenlere yönelik psikoterapi ve oyun terapileri, ailelere danışmanlık gibi faaliyetlerde bulundum. Yüksek lisans tezim, "Okul Öncesi Çocuklarda Gelişen OKB Problemlerinin Entegratif Oyun Terapisi ile Tedavisi" üzerineydi. 2013 yılından itibaren profesyonel olarak yetişkin, çocuk ve ergen danışanlarla hem yüz yüze hem de online ortamda psikoterapi süreçlerini yürütmekteyim. 2020 yılından bu yana ise Bakırköy ve Bayrampaşa'da kurucu olduğum psikolojik danışmanlık merkezinde hizmet vermekteyim. Kariyerimi ilerletmek ve uzmanlık alanımı derinleştirmek için İstanbul Kent Üniversitesi'nde Bilişsel Davranışçı Terapi, Marmara Üniversitesi'nde Dinamik Terapi eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aile Danışmanlığı sertifikası, İstanbul Klinik Psikoloji Enstitüsü'nden Objektif ve Psikolojik Testler Eğitimi, İstanbul Üniversitesi'nden Resim Analizleri ve Oyun Terapisi Uygulayıcı eğitimlerini tamamladım. Uzmanlık alanlarım ve sertifika bilgilerim bu eğitim ve deneyimlerle şekillenmiştir.
(541) 629-9489
Hakkında
Merve Güçlü
Uzman Klinik Psikolog
Doğrulandı
Gaziosmanpaşa Psikolog (Online ve Yüz yüze Terapi)
Psk. Merve Güçlü, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitede burslu asistan olarak Klinik Psikoloji alanında uzmanlık eğitimi almıştır. Kariyerine ilk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde çocuklarla gönüllü olarak çalışarak başlamış, sonrasında ise "kimsesiz" çocuklar ve ergenler üzerine odaklanmıştır. Eğitimi boyunca çeşitli rehabilitasyon merkezleri, danışmanlık merkezleri ve derneklerde gönüllü olarak çalışmıştır. Şu an akademik alanda da çalışmalarını sürdüren Güçlü, terapi hizmetlerini Başakşehir'deki Hifa Psikoloji ve Gaziosmanpaşa'daki TeraHayat Psikoloji'de yürütmektedir. Hem online hem de yüz yüze terapi desteği sağlayan Güçlü, psikolojik destek ve terapi alanında geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
Psk. Merve Güçlü, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitede burslu asistan olarak Klinik Psikoloji alanında uzmanlık eğitimi almıştır. Kariyerine ilk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde çocuklarla gönüllü olarak çalışarak başlamış, sonrasında ise "kimsesiz" çocuklar ve ergenler üzerine odaklanmıştır. Eğitimi boyunca çeşitli rehabilitasyon merkezleri, danışmanlık merkezleri ve derneklerde gönüllü olarak çalışmıştır. Şu an akademik alanda da çalışmalarını sürdüren Güçlü, terapi hizmetlerini Başakşehir'deki Hifa Psikoloji ve Gaziosmanpaşa'daki TeraHayat Psikoloji'de yürütmektedir. Hem online hem de yüz yüze terapi desteği sağlayan Güçlü, psikolojik destek ve terapi alanında geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
(536) 446-2527
Hakkında
Süleyman Emin Derya
Klinik Psikolog
Doğrulandı
Gaziosmanpaşa Psikolog (Online ve Yüz yüze Terapi)
2017 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum ve aynı üniversitede Klinik Psikoloji yüksek lisans programını başarıyla tamamladım. Eğitimim sırasında, Balıklı Rum Amatem biriminde altı ay süreyle staj yapma fırsatı buldum. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. 2017 yılından bu yana, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde korunma altındaki çocuklarla çalışıyorum. Mesleki ilgi alanlarım arasında oyun terapileri, psikanaliz ve psikodinamik terapiler bulunmaktadır. Bu alanlarda sürekli olarak kendimi geliştirmeye ve en güncel uygulamaları öğrenmeye özen gösteriyorum. Çocukların ve gençlerin zihinsel sağlığını desteklemek ve onların yaşam kalitelerini artırmak için çaba göstermekteyim.
2017 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum ve aynı üniversitede Klinik Psikoloji yüksek lisans programını başarıyla tamamladım. Eğitimim sırasında, Balıklı Rum Amatem biriminde altı ay süreyle staj yapma fırsatı buldum. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. 2017 yılından bu yana, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde korunma altındaki çocuklarla çalışıyorum. Mesleki ilgi alanlarım arasında oyun terapileri, psikanaliz ve psikodinamik terapiler bulunmaktadır. Bu alanlarda sürekli olarak kendimi geliştirmeye ve en güncel uygulamaları öğrenmeye özen gösteriyorum. Çocukların ve gençlerin zihinsel sağlığını desteklemek ve onların yaşam kalitelerini artırmak için çaba göstermekteyim.
(544) 600-6521
Hakkında

Gaziosmanpaşa en iyi 10 psikolog önerisi arayan ve uygun bir psikolojik danışman ile görüşmek isteyen birçok kişi vardır. Sizler de bu konuda sorun yaşayan kişiler arasında yer alıyor ve yardım almak istiyorsanız, en doğru adreste olduğunuzu ifade edebiliriz. Sizlere yardımcı olabileceğini düşündüğümüz ve bölgenin tercih edilen uzman psikologlarını sıralamak istiyoruz. Böylece kolaylıkla almak istediğiniz psikolojik desteği bulabilirsiniz.

Gaziosmanpaşa Psikolog Nedir?

Gaziosmanpaşa psikolog ile birlikte, yaşadığınız psikolojik sorunlar ile ilgili olarak gerekli desteği alabilirsiniz. Sizlere sağlanacak olan destekler ile birlikte birçok sorun için çözüm yolları öğrenebilirsiniz. Sadece terapi desteği aldığınız psikolojik sorunlar için değil aynı zamanda gelecek zamanda yaşayacağınız olumsuz durumlar ile baş etme yollarını da öğrenebilirsiniz. Genel olarak bakıldığında, psikologlar farklı alanlarda uzmanlaşabilir. Sizlere farklı uzmanlarına göre destek veren terapistlerin bazıları hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Gaziosmanpaşa Aile Terapisti

Gaziosmanpaşa aile terapisti aile üyelerinin ve bireylerin yaşadığı psikolojik sorunların düzeltilmesine yönelik olarak yardım etmektedir. Bu alanda görevli kişiler, aile içi sorunların çözülmesi ve kişilerin yaşamış olduğu sorunların üstesinden gelinmesi doğrultusunda yardımcı olmaktadır. Sizler de yaşadığınız sorunlar için, istediğiniz zaman aile terapistleri ile görüşme sağlayabilir ve destek alabilirsiniz.

Gaziosmanpaşa Çift Terapisti

Gaziosmanpaşa çift terapisti çiftler arasında var olan sorunlara ve anlaşmazlıklara odaklanan kişilerdir. Çiftlerle birlikte terapi yaparak, onların var olan sorunlarının düzeltilmesine yönelik olarak yardımcı olmaktadır. Sizler de ilişkinizde çeşitli sorunlarla mücadele ediyorsanız ve bu sorunları aşmak istiyorsanız, çift terapistleri ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Gaziosmanpaşa Oyun Terapisti

Gaziosmanpaşa oyun terapisti farklı yaş gruplarındaki bireylere farklı oyun yöntemleri ile terapi gerçekleştiren kişilerdir. Bu terapi uygulamalarında çeşitli oyun ve oyuncaklar kullanılarak, bireylerin kendini en iyi şekilde ifade etmesi sağlanır. Oldukça etkili bir yöntem olması ve pek çok duygu ve düşünceyi açığa çıkarması sebebiyle çok tercih edilen bir terapi uygulamasıdır. Sizler de oyun terapileri ile birlikte yaşadığınız birçok sorunun ve duygunun kaynağını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu alanda destek almak için de bölgede görev alan oyun terapistleri ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Gaziosmanpaşa EMDR Terapisti

Gaziosmanpaşa EMDR terapisti kişilere başarılı bir şekilde EMDR terapisi uygulayan ve geçmiş travmaların hayatınıza olan etkisini azaltan bir yöntemdir. Göz Hareketleriyle Duygusal Serbestleşme ve Yeniden İşleme olarak Türkçeye çevrilen terapi uygulamasında, farklı duyular uyarılarak kişinin travmalarını yeniden işlemesi sağlanır. Travmaların hayatımıza oldukça olumsuz etkileri vardır. EMDR terapisi ile birlikte, kişilerin bu travmaları zihninde yeniden canlandırması ve işlemesi sağlanmaktadır.

Gaziosmanpaşa Psikolog Merkezleri

Gaziosmanpaşa psikolog merkezleri sizlere terapi alım sürecinde ihtiyacınız olan desteği sağlamaktadır. Bu merkezlerde alanında uzman pek çok psikolog yer alır. Bu psikologlar sayesinde de yaşadığınız psikolojik sorunları aşma konusunda gerekli desteği alabilirsiniz. Psikolog merkezleri, bünyesinde yer alan uzman psikologları ile birlikte, kişilere danışmanlık hizmeti veren kurumlardır. Son derece profesyonel ve alanında uzman kişilerin görev aldığı ve sizlere yardımcı olabilecek yerlerdir.

İstanbul psikolog desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, sizler de Gaziosmanpaşa bölgesinde yer alan ve sizlere etkili bir şekilde hizmet verebilecek olan psikolog merkezleri ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Gaziosmanpaşa Psikolog Fiyatları

Gaziosmanpaşa psikolog fiyatları belirlenirken birçok önemli detay üzerinde durulmakta ve buna göre belirleme yapılmaktadır. İstanbul gibi büyükşehirlerde ücretler ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Gaziosmanpaşa bölgesi de diğer ilçelere nazaran fiyatlandırmanın daha makul olduğu bir ilçedir. Bölgede görev alan psikologların ortalama seans ücretleri 750 TL ile 2000 TL arasında değişmektedir. Bu ücretlendirme ortalama 45 dakikalık bir seans için talep edilen ücrettir. Psikolog ücretleri hakkında daha fazla bilgi almak için, tercih ettiğiniz terapist ile iletişime geçebilir ve bu konuda daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Gaziosmanpaşa Psikolog Tavsiye

Gaziosmanpaşa psikolog tavsiye arıyorsanız, en doğru adreste olduğunuzu ifade edebiliriz. Çünkü sizlere nasıl en iyi psikoloğu bulabileceğiniz konusunda önerilerde bulunmak istiyoruz. Psikolog tercih etme sürecinde, kişilerin dikkat etmesi gereken son derece önemli noktalar vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

İlk olarak tercih edilen psikoloğun alanında uzman olması ve yeterli eğitimi almış olması gerekir. Tüm bunları inceleyerek, en doğru psikoloğu tercih edebilirsiniz.

Tercih edilen psikolog ile mutlaka doğru iletişim kurabilmeniz gerekir. Bunun için de psikolog ile ilgili yorumları inceleyebilirsiniz.

Psikolojik destek alma sürecinde, tercih edilen psikoloğa kolay ulaşım sağlanması gerekir. Kolay ulaşım ile birlikte sizin terapistiniz ile görüşme süreciniz de çok daha kolay olacaktır.

Tercih ettiğiniz psikoloğun aynı zamanda ücretlendirme olarak da sizlere uygun olması gerekir. Bu terapilere düzenli katılmanızı sağlayacaktır.

Psikolog ile ilgili yapılan yorumları inceleyebilir ve genel olarak insanların görüşünü inceleyebilirsiniz. Bu size yardımcı olacaktır.

Gaziosmanpaşa Psikolog Önerisi

Gaziosmanpaşa psikolog önerisi ile birlikte, aradığınız psikologları da kolaylıkla bulabilirsiniz. Psikolojik destek alma sürecinde genel olarak insanlar öneri almak ister. Özellikle ilk kez terapiste başvuracak olan kişiler için öneri almak çok daha önemlidir. Sonuç olarak bu şekilde nasıl bir tercih yapacağı ve nelere dikkat edileceği gibi konular üzerinde durulabilir. Bu konularda fikir sahibi olmanın çok önemli ve terapi süreci öncesinde faydalı olduğunu ifade edebiliriz. Tabi objektif ve güvenilir öneriler olduğundan emin olmanız gerekir. Ancak o zaman önerilerden alınan verim de maksimum olacaktır. Hem önerilerde hem de yorumlarda bu detaylara dikkat etmeniz de yarar vardır.

Gaziosmanpaşa Psikolog Yorumları

Gaziosmanpaşa psikolog yorumları kişilerin terapistleri ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarır. Bu konuda sahip olacağınız bilgiler de doğal olarak sizlere yardım edecektir. Her şeyden önce terapistin genel tarzını ve terapi uygulamalarını anlamanızı sağlayacaktır. Tabi terapistlerin, danışanlarına yaklaşımı değişiklik göstermektedir. Bu yüzden de terapistin ne kadar alanında uzman ve iyi olduğu da bizzat deneyimlemeniz gereken bir konudur. Sizler yorumları yalnızca fikir sahibi olmak için inceleyebilirsiniz. Bu konuda yardımcı olmasını ve doğru seçim yapmanızı sağlayabilir.

Gaziosmanpaşa Psikolog Randevu

Gaziosmanpaşa psikolog randevu sürecinde çok dikkatli ve özenli olunması gerekir. Sonuç olarak terapistiniz için başvuruda bulunduğunuz randevu tarihine mutlaka uymanız gerekir. Ne kadar buna uyum gösterirseniz, sonuç olarak terapi sürecine o kadar düzenli katılım sağlamış olursunuz. Terapistinizin web sitesi üzerinden veya da terapistin ofisi ile iletişime geçerek randevu oluşturabilirsiniz. Sizler için en uygun saat ve tarihte randevunuzu oluşturabilirsiniz. Sorun yaşamamak için olabildiğince erken randevu oluşturmanız da yine çok daha makul olacaktır.

Gaziosmanpaşa Ücretsiz Psikolog

Gaziosmanpaşa ücretsiz psikolog desteği almak isteyen kişiler oldukça fazladır. Bu alanda destek almak isteyen kişiler için bazı önerilerde bulunabiliriz. Öncelikli olarak ülkemizde çok fazla yaygın olmayan bir hizmet olduğunu ifade etmemiz gerekir. Sizlere bölgede daha çok ücretli olarak destek veren uzmanlardan bahsedebiliriz. Bu uzmanlar arasından, sizlere en iyi desteği sağlayabilecek ve aynı zamanda da bütçenizi aşmayacak olanları inceleyebilir ve destek alabilirsiniz.

Gaziosmanpaşa psikolog desteği ve çok daha fazlası için, bizleri takip edebilir ve bu konuda ihtiyaç duyduğunuz desteği kolaylıkla alabilirsiniz.

 

Orijinal metin
Bu çeviriyi değerlendirin
Geri bildiriminiz, Google Çeviri'yi iyileştirmek için kullanılacaktır